niedziela 24 października 2021

Arety, Marty, Marcina

reklama

oferty pracy wyszukiwarka

Zgłoszenie pobytu w IND

 

Jeśli przebywamy w Holandii dłużej niż 3 miesiące możemy zarejestrować się w Urzędzie Imigracji i Naturalizacji (IND).

Niedopełnienie tego obowiązku nie pociąga za sobą konsekwencji prawnych ponieważ mamy prawo do pobytu w Holandii jako obywatel Unii Europejskiej ale może być przeszkodą w uzyskaniu zasiłku czy dofinansowania.

 

Jak zarejestrować się w IND?

1. Należy zameldować się Urzędzie Gminy w miejscu zamieszkania.

2. Umówić się telefonicznie na spotkanie w IND (nr tel w Eindhoven 0900-1234561 – infolinia czynna w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00)

3. Zebrać niezbędne dokumenty.

4. Zgłosić się na spotkanie w celu rejestracji.

 

Konieczne dokumenty do rejestracji w dniu umówionego spotkania w IND to:

-  wypełnione zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu (werkgeversverklaring)

-  po pobraniu zaświadczenia z internetu interesuje nas tylko strona 11 (Bijlage werkgeversverklaring)

-  paszport i dowód osobisty

-  ostatni pasek wypłat (salaris/loonstrook)

- dokumenty o ubezpieczeniu (dokument potwierdzający ważność ubezpieczenia, najczęściej jest to pierwszy list z ubezpieczalni) warto mieć również kartę ubezpieczeniową.

W przypadku pozytywnej oceny zostajemy zarejestrowani i otrzymujemy potwierdzenie (naklejka w paszporcie).

 

Adres IND w Eindhoven

Rijksverzamelgebouw "Hooghuis"
Keizersgracht 5 
5611 GB Eindhoven  

ABC emigranta najnowsze: