środa 10 sierpnia 2022

Bianki, Borysa, Wawrzyńca

reklama

oferty pracy wyszukiwarka

Umorzenie podatków gminnych. Pomoc w wypełnieniu formularza.

 

Pod koniec stycznia wszyscy mieszkańcy Eindhoven otrzymali zawiadomienie o wysokości podatków gminnych. Jako obywatel, możesz kwalifikować się do (częściowego) umorzenia podatków gminnych, jeśli masz bardzo niskie dochody w związku z czym nie posiadasz wystarczających środków na ich opłacenie.

 

Wypełnienie formularza może okazać się kłopotliwe, dlatego istnieje możliwość zwrócenia się o pomoc do Lumens in de buurt.
Adres: Dr Cuyperslaan 68
tel. 040-219 3300
www.lumensindebuurt.nl

Lumens in de buurt organizuje w różnych dniach lutego i marca spotkania grupowe, mające na celu pomoc mieszkańcom w prawidłowym wypełnieniu formularza o umorzenie podatku gminnego (kwijtscheldingsformulier). Do spotkania powinniśmy się przygotować i zabrać ze sobą wymagane dokumenty (lub ich kopie). Należy załączać tylko te dokumenty, które odpowiadają danej sytuacji.

Spis wymaganych dokumentów:

Dochody:
- laatste loon-, pensioen- en/of uitkeringsspecificatie, (ostatni odcinek od wypłaty, emerytury lub specyfikacja zasiłku).
- inkomsten uit huur en/of kostgangers, (przychody z czynszu i/lub od lokatorów)
- ontvangen alimentatie, (otrzymane alimenty)
- beschikking van de Belastingdienst 2014, (decyzja z Belastingdienst 2014)
- voorlopige teruggaaf (pagina 1 en 2), (tymczasowa refundacja str. 1 i 2)
- ontvangen voorschotbeschikking toeslagen, (otrzymane decyzje na temat dopłat)

Wydatki, długi (Uitgaven/schulden):
- specificatie betaalde hypotheekrente (jaaropgave), (specyfikacja spłaconych odsetków od kredytu hipotecznego (sprawozdanie roczne)
- beschikking terugbetaling inkomstenbelasting, zorg-, huur- en/of kinderopvangtoeslag, (decyzja o zwrocie podatku dochodowego, dopłaty do ubezpieczenia, wynajmu i / lub zasiłku na dziecko)
- specificatie van de huur, (specyfikacja czynszu)
- kopie polis ziektekostenverzekering, (kopia polisy ubezpieczeniowej)
- betaalde alimentatie, (zapłacone alimenty)
- betaalde verhaalsbijdrage, (historia płaconych składek)

Możliwosci majątkowe (Vermogen):
- kenteken auto deel I/IA en II/IB, (dowód rejestracyjny częsć I/IA i II/IB)
- bewijs onmisbaarheid auto, (dowód potwierdzający niezbędność posiadania samochodu)
- afschriften alle bank- en spaarrekeningen en spaarloonregeling met het saldo erop, (kopie wszystkich rachunków bankowych i oszczędnościowych oraz programu oszczędnościowego)
- bewijsstukken van de toekenning Persoonsgebonden Budget (PGB), (dowód przyznania osobistego budżetu)

Gmina może żądać informacji od organów podatkowych na podstawie informacji, które udostępniasz.

 

 

Źródło: www.eindhoven.nl

 

ABC emigranta najnowsze: