środa 10 sierpnia 2022

Bianki, Borysa, Wawrzyńca

reklama

oferty pracy wyszukiwarka

Zatrudnienie

 

Pracownicy posiadający obywatelstwo krajów Unii Europejskiej, mogą pracować w Holandii bez pozwolenia na pobyt, a ich pracodawca nie musi posiadać pozwolenia na zatrudnienie cudzoziemców. Oto najważniejsze informacje dotyczące praw i obowiązków zarówno pracowników, jak i samodzielnych przedsiębiorców.

Aby móc podjąć pracę w Holandii, musisz posiadać numer ewidencyjno-podatkowy (BSN/sofi). Numer ten otrzymuje się przy zameldowaniu w urzędzie gminy.

Przy podjęciu pracy, pracodawca poprosi o okazanie ważnego dowodu tożsamości. Pracodawca ma obowiązek przechowywania kopii Waszego dowodu tożsamości w swojej dokumentacji, a pracownik musi być zawsze w stanie wylegitymować się w miejscu pracy. To może być paszport lub dowód osobisty, którego nigdy nie należy oddawać na przechowanie pracodawcy lub pracownikom biura pośrednictwa pracy.

Biuro pośrednictwa pracy, które zatrudni Was Holandii, musi figurować w rejestrze handlowym Izby Handlowej. Odpowiedni zapis biura pośrednictwa pracy w rejestrze Izby Handlowej jest jednym z warunków zatwierdzenia jego działalności przez Zrzeszenie ds. Normalizacji Zatrudnienia (SNA). Daje to większą gwarancję, że jestescie zatrudnieni za pośrednictwem wiarygodnego biura.

Biuro pośrednictwa pracy może należeć do organizacji branżowej, która kontroluje swoich członków w zakresie przestrzegania prawa pracy (CAO) oraz określa obowiązujące ich kryteria jakościowe. Jeżeli jako pracownicy tymczasowi otrzymujecie wynagrodzenie niższe niż uposażenie wynikające z CAO, nalezy skontaktować sie z SNCU (Fundacja ds. przestrzegania CAO dla pracowników biur pośrednictwa pracy) www.sncu.nl, bezpłatna infolinia 0800-7008 równiez po polsku).

 

Jeżeli jestescie pracownikami holenderskiej firmy, to znaczy, że Wasze wynagrodzenie płacone jest przez tegoż pracodawcę, który w Waszym imieniu uiszcza podatek i składki. Te odliczane są przez pracodawcę z Waszego dochodu brutto, a następnie odprowadzane. Stąd Wasz dochód netto jest niższy niż brutto. Pracodawca ma obowiązek wykazania dokonanych potrąceń w specyfikacji Waszego wynagrodzenia.

Większość przedsiębiorstw objęta jest zbiorowym układem pracy (CAO). Jest to porozumienie zawarte pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi w zakresie warunków objętych umową o pracę, które dotyczy wszystkich pracodawców i pracowników danej branży, a więc jest także wiążące dla zatrudnionych obcokrajowców. CAO określa nie tylko wysokość wynagrodzenia, ale także dodatekurlopowy, oraz ustawowy tydzień pracy. Jeżeli chcecie dowiedzieć, czy firma Waszego pracodawcy podlega zbiorowemu układowi pracy, możecie poprosić pracodawcę o udzielenie informacji lub zwrócić się do związków zawodowych. Wasz pracodawca zobowiązany jest wypłacać wynagrodzenie i dodatek urlopowy zgodnie z przyjętym CAO. Jeżeli nie ma zbiorowego układu pracy, wówczas Wasze uposażenie nie może być niższe niż ustawowo określone minimalne wynagrodzenie i minimalny dodatek urlopowy. Pracodawcy nie wolno płacić mniej.

Obowiązująca stawka dla osób poniżej 23 lat jest niższa niż dla pracowników powyżej tej granicy wiekowej.

Jeżeli Wasze wynagrodzenie jest niższe niż to określone prawem, należy skontaktować się z Inspekcją SZW www.inspectieszw.nl/other_languages/polish/ (0800-5151).

 

Pracodawca nie może wymagać od Was pracy przekraczającej średnio 48 godzin w tygodniu. Oznacza to średnio nie więcej niż 10 godzin dziennie. Od czasu do czasu dozwolone są nadgodziny. W ciągu jednej zmiany wolno pracować maksymalnie 12 godzin, a w ciągu tygodnia 60 godzin. Jednak nigdy więcej. W godzinach pracy przysługują Wam przerwy: jedna dłuższa lub kilka krótkich. Jeżeli pracujecie w godzinach nocnych, to średni czas pracy w tygodniu nie może przekroczyć 40 godzin. Jeżeli natomiast zmuszeni jestescie pracować więcej godzin niż ustawa przewiduje, koniecznie skontaktujcie się z Inspekcją SZW pod numerem telefonu 0800-5151.

 

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo miejsca pracy i ochronę zdrowia pracowników. W sytuacjach,które mogą zagrażać zdrowiu, pracodawca zobowiązany jest zadbać o środki ochrony osobistej, na przykład specjalną odzież, kask czy okulary ochronne. Nie możecie zostać za to obciążani jakimikolwiek kosztami. Jeżeli Waszym zdaniem wykonujecie pracę, która może naruszać bezpieczeństwo, powinniscie skontaktować się z Inspekcją SZW pod wskazanym wcześniej numerem telefonu.

Niestety zdarza się, że pracodawcy w Holandii wykorzystują migrantów zarobkowych. Dlatego należy uważać na to, co się podpisuje! Wykorzystanie charakteryzuje się pewnymi cechami, np.: wyraźnie zaniżone wynagrodzenie, ciężkie lub niebezpieczne warunki pracy, mijanie się z prawdą, zastraszanie, ograniczenie wolności i zależność od pracodawcy.

Taką sytuację nalezy zgłosić do Inspekcji SZW (numer telefonu: 0800-5151) lub złożyć anonimowy meldunek pod numerem telefonu 0800-7000 (Anonimowy PunktMeldunkowy). Osoby poszkodowane mogą uzyskać pomoc w zrzeszeniu FairWork (numer telefonu: 020-7600809).

 

Pracując w Holandii, można rozważyć przynależność do związków zawodowych, które reprezentują Wasze interesy względem Waszego prawa do świadczenia z tytułu niezdolności do pracy zgodnie z Prawem o dochodach i częściowej (nie)zdolności do pracy (WIA). W przypadku choroby i braku pracodawcy (np.: przy zatrudnieniu przez biuro pośrednictwa pracy bez umowy o pracęna czas nieokreślony) macie prawo do pewnego rodzaju zapomogi chorobowej na mocy odpowiedniego prawa.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi okresu chorobowego i świadczenia WIA na stronie internetowej www.uwv.nl i www.uwv.nl/internationaal.

Jeżeli chcielibyscie skorzystać ze świadczeń społecznych w Holandii (na przykład wystąpić o przyznanie zasiłku na bazie minimum socjalnego), warto dowiedzieć się w IND, czy będzie miało to wpływ na Wasze prawo pobytu.

 

Zakładając własną firmę, należy ją zarejestrować w Izbie Handlowej. Z reguły należy wcześniej umówić się na spotkanie. Rejestracji należy dokonać w tygodniu przed rozpoczęciem działalności, i nie później niż w pierwszym tygodniu jej prowadzenia. Na stronie internetowej  www.kamervankoophandel.nl znajdziecie szczegółowe informacje.

Należy również wystąpić do holenderskiego urzędu skarbowego o tzw. zaświadczenie VAR, które poświadcza brak stosunku pracy. Za pomocą tego zaświadczenia urząd skarbowy wydaje swoją

opinię oceniającą Wasze samozatrudnienie. W niektórych przypadkach urząd skarbowy może być zdania, że jednak jest mowa o stosunku pracy, co oznacza, że Wasi zleceniodawcy uznani zostaną za pracodawców, a więc będą zobowiązani odprowadzić za Was obowiązujące opłaty skarbowe i premie społeczne. Na każdym przedsiębiorcy spoczywa obowiązek samodzielnego uiszczania podatków i premii społecznych.

Każdego roku, do dnia 1 kwietnia, należy złożyć deklarację podatkową wykazującą dochody za miniony rok. Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej www.belastingdienst.nl lub uzyskać pod numerem telefonu infolinii urzędu skarbowego 0800-0543 lub infolinii urzędu skarbowego ds. zagranicznych pod numerem +31 (0)55-5385385.

 

Czy spotkaliście się z nadużyciami w pośrednictwie pracy? Słyszeliście o nielegalnych działaniach przy pracach sezonowych? W Niderlandach nadal jest sporo biur które nie liczą się z przepisami. Powoduje to wiele nadużyć, w tym wykorzystywanie pracowników, zaniżanie wynagrodzenia, nieuczciwą konkurencję. Nie chodzi tu jedynie o biura pośrednictwa pracy. Chodzi także o firmy zlecające, pośredników, osoby rekrutujące, kierowników lub firmy podnajmujące pracowników innym przedsiębiorstwom.
Rząd Holandii nie jest obojętny wobec takich nadużyć. Im więcej wie, tym więcej jest w stanie zrobić żeby zwalczyć oszustwai nadużycia. Dlatego ważne jest, żebyście zgłaszali wszelkie nadużycia związane z pośrednictwem pracy. Można tego dokonać w punkcie zgłaszania nieuczciwych biur pośrednictwa pracy.

Telefonicznie: 0800–5151
Pocztą:
Postbus 820
3500 AV Utrecht
Faxem: 070 – 333 61 61
Lub na stronie: www.inspectieszw.nl/other_languages/polish/

 

M.R.

źródło: Ministrie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

 

ABC emigranta najnowsze: