środa 10 sierpnia 2022

Bianki, Borysa, Wawrzyńca

reklama

oferty pracy wyszukiwarka

Podatki

 

Holenderskie podatki są jednymi z najwyższych w Europie, a system podatkowy nie należy do najprostszych. Dla osób pracujących i mieszkających tutaj szczególnie podatek dochodowy (inkomstenbelasting) odgrywa ważną rolę ...

Każdy obywatel rozliczany jest z podatków od posiadanego majątku, wygranych oraz oczywiście od osiąganego dochodu, którego rozliczenie nie jest zbyt proste. Ponadto istnieją w Holandii również podatki od osób prawnych, w tym podatek obrotowy dla firm (Omzetbelasting, nasz polski VAT, czyli w Holandii BTW – Belasting over de Toegevoegde Waarde) i wiele innych. Warto jednak podkreślić, że podatki od dochodów od osób fizycznych najbardziej zasilają budżet państwa.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (Inkomstenbelasting) powinien być rozliczany raz do roku. W Holandii system podatkowy dzieli źródła dochodów obywateli na trzy grupy zwane „box 1”, „box 2” i „box 3”. Najliczniejszą kategorią jest „box 1”, czyli dochody osiągane z pracy i mieszkania. Do kategorii „box 2” trafiają podatki od dochodów w spółkach skarbowych i akcyjnych. Do „box 3” wpadają podatki z oszczędności. Ponadto w Holandii, osoby fizyczne mogą spotkać się jeszcze z Overdrachtsbelasting, czyli z podatkiem płaconym w sytuacji zakupu nieruchomości.

Podatek od dochodów od osób fizycznych płacony w Holandii jest progresywny. Progresja podatkowa oznacza, że im więcej wynagrodzenia przynosi nasza praca, tym więcej zapłacimy z tego tytułu podatku. Ponadto, mimo tego samego dochodu, większy podatek zapłacą osoby, które nie ukończyły jeszcze 65 roku życia, ponieważ w Holandii podmioty obciążone tym podatkiem podzielono na dwie grupy wiekowe.

Poniżej oficjalne stawki podatkowe (box 1) obowiązujące w 2012 roku


Przychód

Stawka podatkowa dla osoby
do 65 roku życia

Stawka podatkowa dla osoby
w wieku 65 lat i więcej

do 18 945 euro

33,10%

15,20%

18 946 – 33 863 euro

41,95%

24,05%

33 846 – 56 491 euro

42,00%

42,00%

56 492 euro i więcej

52,00%

52,00%

Poza podatkiem od dochodów, podatnik w Holandii zobowiązany jest do grupy „box 1” zaliczyć podatek od majątku, obejmujący przede wszystkim posiadane przez niego nieruchomości i wszelkie inne przedmioty stanowiące o wartości jego majątku.

Według holenderskiego prawa, każdy kto mieszka na terenie Holandii jest zobowiązany do opłacania corocznego podatku drogowego (MRB – MotorRijtuigenBelasting). Dotyczy to także Polaków, którzy przyjeżdżają do Holandii w celach zarobkowych. Do tej pory władze Holandii przymykały oko na samochody na zagranicznych tablicach rejestracyjnych, jednakże od niedawna to właśnie obcokrajowcy są głównym celem kontroli policyjnych funkcjonariuszy prawa.

Wysokość podatku jest uzależniona od rodzaju samochodu, i tak:
Samochody z silnikiem benzynowym
samochód osobowy, o masie 850kg – 950kg – koszt podatku: 320 EUR/rok
samochód osobowy, o masie 1050kg – 1150kg – koszt podatku: 512 EUR/rok

Samochody z silnikiem diesla
samochód osobowy o masie 950kg – 1050kg – koszt podatku: 912 EUR/rok
samochód osobowy o masie 1150kg – 1250kg – koszt podatku: 1200 EUR/rok

Jak widać koszty są bardzo wysokie i nie warto ryzykować otrzymania mandatu, który może być jeszcze wyższy.

Nakładany na mieszkańców Holandii podatek związany z ochroną środowiska w tym kraju obejmuje swoim zakresem podatki szczegółowe dotyczące określonych elementów tej ochrony. W ten sposób holenderskie przepisy prawa nakładają na podatników obowiązek płacenia podatków od wody gruntowej, od wody wodociągowej, od odpadów, od paliwa oraz od energii.

Podatek od wody gruntowej Grondwaterbelasting
Jest to podatek, który nakładany jest w Holandii przede wszystkim na firmy z branży wodociągowej, na przedsiębiorstwa przemysłowe, które wykorzystują w swojej produkcji wodę gruntową, jak również na gospodarstwa rolne wydobywające codziennie wodę gruntową.
Rząd Holandii nakłada na te podmioty podatek Grondwaterbelasting w celu zmniejszenia wykorzystywania wody gruntowej. Tym samym promuje on oszczędne gospodarowanie zasobami tej wody w społeczeństwie.

Podatek od wody wodociągowej Belasting op leidingwater
Przedsiębiorstwa, które zajmują się zaopatrzeniem w wodę poprzez sieć wodociągową muszą odprowadzać ten podatek do budżetu państwa nawet wówczas, gdy woda wodociągowa nie nadaje się do picia.

Podatek od odpadówAfvalstoffenbelasting
Afvalstoffenbelasting to holenderski podatek, który pobiera się za usuwanie odpadów. Jego podatnikami są przedsiębiorstwa zajmujące się na co dzień utylizacją odpadów. Od ilości utylizowanych odpadów zależy wysokość tego podatku. W ten sposób rząd stymuluje metody przetwarzania odpadów tak, aby były one w najbardziej możliwy sposób przyjazne środowisku.

Podatek od paliwaBrandstoffenbelasting
Nakładany na węgiel głównie od producentów, wydobywców oraz importerów węgla. Podatek ten obowiązuje w Holandii w celu zmniejszenia zużycia energii i ograniczenia zanieczyszczeń.

Podatek ten pobierany jest głównie od producentów i importerów węgla. Podatku nie muszą płacić jednak firmy, które używają węgiel do produkcji elektryczności.

Podatek wyrównawczy od energii Energiebelasting
Podatek ten jest zawarty w cenie, jaką konsument płaci dostawcom paliwa i energii, którą na co dzień zużywa (oleje mineralne, elektryczność, gaz). W Holandii wydatki na ten cel, podatnik może sobie jednak odliczyć od podatku dochodowego od osób fizycznych. Poprzez wprowadzenie tego podatku rząd ma na celu propagowanie ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery i oczywiście zużycia energii.

W Holandii głośno w ostatnim czasie mówi się o podatku od sprzętu, który umożliwiałby nielegalne kopiowanie oraz przenoszenie plików z muzyką, filmami czy elektroniczną literaturą. Niecodzienny pomysł holenderskiego rządu ma zapobiegać łamaniu praw autorskich. Jak wynika z przeprowadzonych badań, dzięki wpływom z nowego podatku, do skarbu państwa powinno trafić rocznie blisko 60 mln EUR. Kwota ta pięciokrotnie przewyższa straty jakie ponoszą w ciągu roku twórcy muzyki, filmów czy literatury. Pieniądze pochodzące z podatku miałyby w dużej mierze wynagrodzić twórcą straty, a także miałyby być przeznaczane na istotne inicjatywy związane z muzyką czy też filmem.
Podatek wprowadzony został w życie 1 stycznia 2013 roku i na pewno będzie obowiązywał do końca grudnia tego samego roku. Jest to forma pilotażowa, która ma sprawdzić, czy nowy pomysł rządu jest dobrze przemyślany.

 

Osoby prowadzące w Holandii własną działalność gospodarczą muszą mieć świadomość następujących obowiązków podatkowych:

podatek obrotowy dla firm – czyli Omzetbelasting, to inaczej nasz polski VAT, w Holandii oznaczany skrótem BTW (Belasting over de Toegevoegde Waarde). Rozliczenie z tego podatku powinno następować raz w miesiącu lub raz na kwartał, o czym ostatecznie decyduje urząd skarbowy, kierujący się rodzajem prowadzonej działalności. Istnieją dwie stawki podatku od wartości dodanej w Holandii – podstawowa i zredukowana. Od października 2012 roku wynoszą one kolejno 21%(po podwyżce z 19%) oraz 6%.
należności celne z tytułu przywozu i wywożenia towarów do/z Holandii (Rechten bij invoer / Rechten bij uitvoer);
podatek akcyzowy, czyli akcyza (Accijnzen).


Dzięki zaliczkom na podatek dochodowy, pracownik pracujący w Holandii nie będzie musiał dopłacać podatku dochodowego pod koniec roku podatkowego. Przy czym polskiemu pracownikowi opłaca się rozliczyć podatek, zwłaszcza po powrocie do Polski, aby otrzymać zwrot podatku. Ponadto, jeżeli nasza praca w Holandii nie trwała cały rok, można starać się o odzyskanie nadpłaconego do holenderskiego budżetu podatku.
Możliwość odzyskania zwrotu podatku w Holandii mają osoby, które po zakończeniu roku podatkowego otrzymają (lub postarają się o jej odzyskanie) od swojego pracodawcy w Holandii kartę podatkową czyli tzw. Jaaropgaaf lub Jaaropgave, będące odpowiednikiem polskiego PIT-11. Tyle powinniśmy otrzymać kart podatkowych, ilu mieliśmy w ciągu roku w Holandii pracodawców. Stanowią one podstawę rozliczenia podatku holenderskiego od osiąganych dochodów i przy ich pomocy można starać się o zwrot podatku z Holandii nawet do pięciu lat wstecz. Stąd 31 grudnia 2012 roku minął termin rozliczenia podatku za pracę wykonywaną w roku podatkowym 2007.

Czy istnieje konieczność rozliczenia się z podatku dochodowego w Holandii? W przypadku Polaków, którzy nie są zameldowani na terenie Holandii (i nie są jej rezydentami) złożenie deklaracji podatkowej do holenderskiego urzędu musi nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy zobowiązani jesteśmy nadpłacić podatek lub kiedy otrzymamy wezwanie z holenderskiego urzędu podatkowego (Belastingdienst).

Pomimo że stawki podatkowe w Holandii wydają się bardzo wysokie, w skomplikowanym niderlandzkim systemie fiskalnym pełno jest jednak ulg, pozwalających nieco je obniżyć. Wszystko zależy od osobistej sytuacji każdego podatnika.

 

 

Źródło: www.podatkieuropejskie.pl

ABC emigranta najnowsze: