środa 10 sierpnia 2022

Bianki, Borysa, Wawrzyńca

reklama

oferty pracy wyszukiwarka

Ważne telefony i adresy

 

 

Straż pożarna - Brandweer Zuidoost Brabant

Mail: info@vrbzo.nl
Telefoon: (040)2608608

Numer alarmowy: 1-1-2

pod numer 1-1-2 dzwoń tylko pod warunkiem, że dzieje się coś bardzo pilnego. Do straży pożarnej dzwonimy nie tyllko w przypadku pożaru ale również żeby zgłosić wypadek samochodowy.

 


Policja

Z policją można skonatktować się telefonicznie, pisemnie i przez internet. W razie potrzeby można wybrać się osobiscie do jednego z biur policyjnych. Najbliższe biuro znajdziesz tutaj

Zgłoszenia pilne, jesli liczy się każda sekunda:
Numer alarmowy: 1-1-2
Telefon tekstowy dla niesłyszących: 0800-8112 (bezpłatny)
Numer meldunków o zwierzętach w potrzebie 144*

Zgłoszenia mniej pilne, wymagające kontaktu z policją:
Policja w okolicy: 0900-8844*
Telefon tekstowy dla niesłyszących: 0900-1844*
Anonimowe zgłoszenie przestępstwa: 0800-7000 (gratis)

*wybranie tego numeru ma taryfę startową od 9,4 centa i kosztuje 2,76 centów za minutę plus ogólne koszty telefoniczne.

Wiele spraw możesz załatwić również przez internet.
Aangifte doen (złożyć zeznanie)
Versturen foto's of videobeelden van misstanden of een misdrijf (przesłać zdjęcia lub filmy wideo z nadużyciami bądź z przestępstwami)
Een suggestie, compliment, tip of melding doorgeven (można przesłać sugestie, komplementy, rady, czy też przekazać zgłoszenie)
Een klacht indienen (składanie skargi)
Contact opnemen met uw wijkagent (skontaktować się z dzielnicowym)

 


Pogotowie ratunkowe - Ambulance

Numer alarmowy: 1-1-2

 

Pod numerem 1-1-2 pracownicy chcą zawsze usłyszeć: twoje nazwisko; co się dokladnie zdarzyło; gdzie się to zdarzyło; czy są ranni ludzie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Urząd miejski - Inwonersplein (Stadskantoor)

Telefon: 14 040
Adres: Stadhuisplein 10, 5611 EM Eindhoven
Adres do korespondencji: Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven

Godziny otwarcia:
Jesli nie jestemy umówieni:
od poniedziałku do piątku od 9.00 tot 13.00
Jesli jestemy umówieni:
od poniedziałku do piątku 13.00 do godz. 16.30 oraz
w poniedziałek i w piątek wieczorem do godz. 19.00.


Ondernemersplein - Kennedy Business Center

Możesz skontaktować się z Ondernemersplein między innymi w sprawach zezwoleń i wszelkich porad w sprawach gospodarczych.
Telefoon : 14 040
Adres, tylko umówione spotkania: Kennedyplein 200, 5611 ZT Eindhoven
Adres pocztowy: Postbus 90150, 5600 RB EindhovenUrząd pracy - Werkplein (Mercado)

Telefoon: 0900 - 9294
Adres: Smalle Haven 109-111, 5611 EH Eindhoven
Otwarte: od poniedziałku do piątku 8.30 – 17.00.

Adres do korespondenji:
Sector Werk (bijstand); Postbus 90151, 5600 RC Eindhoven

 

Stadhuis

Telefon: 14 040
Adres: Stadhuisplein 1, 5611 EM Eindhoven

Adres do korespondencji:
Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven

 


Centrum recyklingu - Milieustraten

Wszystkie odpady domowe musimy sortować, czyli zorganizować sobie oddzielnie pojemiki na odpady: biodegradowalne, plastik, szkło, papier i zużyte baterie, żarówki, przeterminowane leki itd.

Po zameldowaniu się w gminie otrzymasz stadspas, dzięki któremu m.in.: możesz bezpłatnie wywieźć śmieci na wysypisko Mileustraat (np.: odpady powstałe w trakcie remontu, zużyte meble, artykuły AGD i RTV, odpady chemiczne itd.).
W Eindhoven są dwa miejsca, Mileustraten (ośrodki recyklingu), do których możesz zawieźć w/w odpady:
1. Milieustraat, przy Lodewijkstraat 7,
    Godziny otwarcia: poniedziałek, sroda i piątek od 13.00 do 19.00
    wtorek i czwartek od 13.00 do 17.00
    sobota od 10.00 do 17.00

2. Milieustraat, przy ul. Gabriel Metsulaan1, (wejscie od Kanaaldijk -Z)
    Godziny otwarcia: poniedziałek, sroda i piątek od 13.00 do 19.00
    wtorek i czwartek od 13.00 do 17.00
    sobota od 10.00 do 17.00

Jeśli nie jestes mieszkańcem Eindhoven, a mimo to chesz wywieźć śmieci, możesz to zrobic tylko przy Lodewijkstraat. Zostanie wtedy pobrana od Ciebie opłata.

 

Przechowywanie rowerów - Fietsdepot Eindhoven

Przechowalnia rowerów Eindhoven mieści się przy Nachtegaallaan 15. Po rower można zgłosić się podczas godzin otwarcia. Teren jest monitorowany i nie można tam wchodzić samemu, dlatego pracownik przechowalni wpuści nas do środka kiedy zadzwonimy dzwonkiem przy drzwiach. Przechowywanie rowerów Eindhoven Telefon : 14 040

Adres: Nachtegaallaan 15 , 5613 CM Eindhoven
Adres e-mail : fietsdepot@eindhoven.nl

Godziny otwarcia: środy od 15.00 do 17.00 i piątki od 17.00 do 19.00

 

Bezpieczny dom - Veiligheidshuis Eindhoven

Siłą Bezpiecznego Domu jest dobra współpraca pomiędzy różnymi organizacjami, takimi jak gminy, policja, prokuratura, rada ochrony dzieci, organizacje pracy społecznej oraz organizacje zajmujące się uzależnieniami. Ta współpraca pomaga w rozwiązaniu problemów w zakresie bezpieczeństwa.

Telefon : 040-238 8100

Adres: Nachtegaallaan 15 , 5613 CM Eindhoven
adres pocztowy: PO Box 90150 , 5600 RB Eindhoven
Internet : www.veiligheidshuiseindhoven.nl

Centrum młodzieży i rodziny - Centrum Jeugd en Gezin

Nikt nie jest taki sam i każdy ma inne potrzeby, dlatego Centrum Jeugd en Gezin oferuje pomoc dostosowaną do indywidualnych potrzeb w twoim mieście lub dzielnicy. Tutaj dowiesz się wszystkiego, co jest związane z wychowywaniem i dorastaniem.

Telefon: 040 - 238 4983
Adres: Stadhuisplein 6 (na przeciw Stadhuis), 5611 EM Eindhoven

Adres do korespondencji: Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven
Internet : www.cjgeindhoven.nl
E-mail : jeugdengezin@eindhoven.nl

 

 

ABC emigranta najnowsze: